At oxo.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Videnskabsteatret – LUCUS

Videnskabsteatret

Vi samarbejder med Videnskabsteatret om at formidle forskeres viden om livsstil. Vi formidler forskernes undersøgelser gennem teater, musik og en app.

HVAD

Vi samarbejder med Videnskabsteatret om at formidle forskeres viden om livsstil. Vi formidler forskernes undersøgelser gennem teater, musik og en app.

 

HVOR

Gennem en række teaterforestillinger og en app er vi med til at formidle en række forskeres research om livsstil og livsstilsygdomme til gymnasieelever over hele landet.

Vi har lavet en app, der formidler forskernes viden gennem en 30 minutters lang løbe-tur, hvor musik og ord fortæller og forklarer løberen, hvad der sker i kroppen, mens man løber. Formidlingen er sat op med musik og oplæsning, mens vi forsøger at fortælle om løbeturen både på samfunds-, individ- og celleniveau.

 

BAGGRUND

Videnskabsteatret kontaktede os i 2015 for at tilbyde os muligheden for at være med på et meget spændende og vigtigt projekt. Nemlig at formidle nogle af de mest indflydelsesrige danske forskeres tanker og undersøgelser om livsstil og livsstilssygdomme, som overvægt, diabetes mv. til danske gymnasieelever. Det er jo netop de unge mennesker, som måske har mest behov for at høre, hvad der er af ny forskning, som kan være med til at gøre deres livskvalitet højere. Formidlingen kommer igennem en række forestillinger, hvor gymnasieeleverne ser og hører skuespillere og musikere fortolke forskernes undersøgelser. Forskerne kommer også selv og holder oplæg. Efter forestillingen kan eleverne så downloade vores app, fremstillet til lejligheden og med forskernes indhold.