At oxo.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Løb i tiden – LUCUS

HVAD

Løb i tiden er en kombination af en løbeapp, en historiebog og et undervisningsspil, hvor eleven via en smartphone har mulighed for at lytte til og interagere med vigtige epoker i danmarkshistorien – men kun hvis hun/han holder sig i konstant bevægelse (gå, jogging eller løb).

 

HVOR

Løb i tiden er dermed et digitalt læringsmiddel, der kan anvendes til at opfylde folkeskolereformens krav om, at grundskolens elever i gennemsnit skal have 45 minutters idræt, motion og bevægelse i skolens daglige undervisningstid.

 

BAGGRUND

Løb i tiden inkulderer fire historier og en lærer-app, hvori læreren kan analysere elevers valg og fysiske aktivitet. De inkluderede historier formidler de følgende emner: Københavns Bombardement, Jødeaktionen 1943 og Maastricht/Edinburgh-aftalen. En historie har som udgangspunkt to til tre kapitler af ca. 15 minutters varighed hver. Løb i tiden er udviklet i samarbejde med Det Danske Filminstitut.